ព័ត៌មាន | August 25, 2015

ប៉ុន្មាន​​សន្លឹក​នេះ​ប្រាប់​ពីដំណើរការ​ល្អ​​ថ្ងៃទី​មួយ​នៃ​ការប្រឡង​បាក់ឌុប​ឆ្នាំនេះ

ថ្ងៃ​ទី​​មួយ​នៃ​ការ​ប្រឡង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​បាន​បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​រលូន មិន​មាន​​ហេតុការ​អាក្រក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ស្ថាប័ន​ ឬ​សាធារណជន​រិះគន់​នោះ​ទេ។

បួន​មុខ​វិជ្ជា​រួម​មាន គីមី ជីវ ប្រវត្តិ និង​ភាសា​អង់គ្លេស ត្រូវ​បាន​បេក្ខជន​ប្រឡង​លើក​ខុសៗ​គ្នា​ពី​លទ្ធភាព​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ធ្វើ​បាន​ តែ​យ៉ាង​ណា​ការ​ថ្លែង​ពី​សណ្ដាប់​ធ្លាប់​នៅ​ក្នុង​ពេល​ប្រឡង​ត្រូវ​បាន​សិស្ស​អះអាង​ដូច​គ្នា​ថា​ មាន​សភាព​ល្អ​ប្រសើរ។

យើង​ទៅ​ទស្សនា​សកម្មភាព​ខ្លះៗ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​​ទី​មួយ​នៃ​ការ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​​ឆ្នាំ​នេះ!

មតិយោបល់

អត្ថបទពេញនិយម