2017-02-17 06:24:00

ផ្លូវកាត់​ទាំង៧​ដើម្បី​ធ្វើការ​កាន់តែឆ្លាត តែមិន​លំបាក

ពាក្យចាស់និយាយថា អ្នកអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាអ្នកខិតខំឱ្យអស់សមត្ថភាព។ ​ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទសព្វថ្ងៃនេះ អ្នកត្រូវការឧបករណ៍ដែលត្រូវ និងយុទ្ធសាស្រ្តត្រូវ ពោលគឺអ្នកត្រូវការភាពវៃឆ្លាតឱ្យច្រើនជាងការព្យាយាម។ ខាងក្រោមនេះជាផ្លូវកាត់ទាំង៧ដើម្បីធ្វើការឱ្យកាន់តែឆ្លាតវៃ...

2017-02-16 09:23:00

៤ជំហានដើម្បីសម្រេចគោលដៅ​របស់អ្នកឲ្យបាន​នៅឆ្នាំ២០១៧នេះ

ភ្លេចៗ​ខ្លួន​ខែ​ទីមួយ​នៃ​ឆ្នាំ​២០១៧​​កន្លង​ផុត​ទៅ​បាត់​​ហើយ ប៉ុន្តែ​តើ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​រួច​ហើយ​ឬ​នៅ​ដើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចការ​អោយ​ប្រសើរ​ជាង​ឆ្នាំ​២០១៦? គន្លឹះ​ទាំង​៤​ខាង​ក្រោម​នេះ​អាច​នឹង​ជួយ​អ្នក​អោយ​សម្រេច​គោលដៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។

2017-02-16 06:05:00

ដំណាក់​កាល​ឈឺចាប់​ទាំង៧​មុនពេល​ជោគជ័យ

ជោគជ័យគឺជាដំណើរពេញមួយជីវិតដែលតែងតែជួប​រឿង​ឡើងចុះមិនអាចទាយទុកមុន​បាន។ ដំណើរជោគជ័យបង្រៀនអ្នក​ឱ្យចេះដោះស្រាយនឹងរឿងបរាជ័យ។ បើអ្នកចង់ជោគជ័យ អ្នកត្រូវតែជម្នះនឹងរឿងដែលមិនអាចជៀសរួច...

2017-02-13 09:44:00

៧ជំហានដើម្បីសម្រេចសុបិនរបស់អ្នក

ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Virgin Group បកស្រាយ​ក្នុងពេលថ្មីៗ​នេះថា បរាជ័យ​ជាផ្នែក​មួយដែល​មិនអាចជៀស​ផុតក្នុងមុខ​ជំនួញ។ ប៉ុន្តែមាន​រឿងសំខាន់​ដែលត្រូវចងចាំ ជាពិសេសនៅ​ពេលក្រុមហ៊ុន​របស់អ្នកឈានដល់​ដំណាក់​កាលលំបាក គឺត្រូវ​ធ្វើចិត្តឱ្យនឹង​។ ពេលជួបបញ្ហា​លំបាក ជាការចាំបាច់​ណាស់ដែល​មិនត្រូវស្តីបន្ទោស​ក្រុមការងារ​របស់អ្នក ព្រោះពួកគេក៏​កំពុងតែ​មានអារម្មណ៍​មិនស្រណុកដូច​អ្នកដែរ ហើយកំពុងតែ​សម្លឹងមករកអ្នក​ដើម្បីចាំស្តាប់ការ​ណែនាំ មិនមែនការ​ស្តីបន្ទោសទេ។ ពេលវេលា​លំបាកៗ​ជារឿងមិន​អាចជៀសផុតទេ​ក្នុងវិថីសហគ្រិន ហើយនេះ​ជាគន្លឹះ​ទាំង៤​ដើម្បីជួយ​លើកទឹកចិត្តក្រុម​ការងារ​ក្នុង​ពេលបរាជ័យ​៖

2017-02-10 08:50:00

មូលហេតុដែលធ្វើឱ្យពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនថឺណិតបរាជ័យ

ពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនថឺណិត​ផ្តល់ជូននូវឱកាស​ដ៏អស្ចារ្យ​ដើម្បីបង្កើន​ប្រាក់ចំណូលមិនដាច់​ព្រោះវាអាចបើកបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់គ្រប់ពេលគឺ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧​ថ្ងៃក្នុងមួយ​សប្តាហ៍។ ប៉ុន្តែក៏មានពាណិជ្ជកម្មបែបនេះជាច្រើនដែលកំពុងតែដួលរលំដោយសារ​មូលហេតុទាំងអស់នេះ ៖

2017-02-10 08:43:00

គន្លឹះទាំង៤ដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារនៅក្នុងពេលលំបាក

ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Virgin Group បកស្រាយ​ក្នុងពេលថ្មីៗ​នេះថា បរាជ័យ​ជាផ្នែក​មួយដែល​មិនអាចជៀស​ផុតក្នុងមុខ​ជំនួញ។ ប៉ុន្តែមាន​រឿងសំខាន់​ដែលត្រូវចងចាំ ជាពិសេសនៅ​ពេលក្រុមហ៊ុន​របស់អ្នកឈានដល់​ដំណាក់​កាលលំបាក គឺត្រូវ​ធ្វើចិត្តឱ្យនឹង​។ ពេលជួបបញ្ហា​លំបាក ជាការចាំបាច់​ណាស់ដែល​មិនត្រូវស្តីបន្ទោស​ក្រុមការងារ​របស់អ្នក ព្រោះពួកគេក៏​កំពុងតែ​មានអារម្មណ៍​មិនស្រណុកដូច​អ្នកដែរ ហើយកំពុងតែ​សម្លឹងមករកអ្នក​ដើម្បីចាំស្តាប់ការ​ណែនាំ មិនមែនការ​ស្តីបន្ទោសទេ។ ពេលវេលា​លំបាកៗ​ជារឿងមិន​អាចជៀសផុតទេ​ក្នុងវិថីសហគ្រិន ហើយនេះ​ជាគន្លឹះ​ទាំង៤​ដើម្បីជួយ​លើកទឹកចិត្តក្រុម​ការងារ​ក្នុង​ពេលបរាជ័យ​៖

2017-02-09 08:23:00

បរិយាកាស​រីករាយ​នៅកន្លែងធ្វើការ​មានសារៈសំខាន់​ដូចម្តេចខ្លះ?

តើអ្វីទៅដែលធ្វើឱ្យមនុស្សរីករាយនៅកន្លែងធ្វើការ? មានកត្តាសំខាន់ចំនួន១១ដែលអាចធ្វើឱ្យបរិយាកាសនៅកន្លែងការងារ​រីករាយ​និងជួយឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការ​...

2017-02-09 08:21:00

បើ​ចង់​ក្លាយ​ជាសហគ្រិន ​ចាំបាច់​ត្រូវចូលរៀន​សាលាពាណិជ្ជ​ទេ?

ប្រវត្តិសាស្រ្តនិងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយបានប្រាប់រឿងរ៉ាវជោគជ័យរបស់សហគ្រិនជោគជ័យមួយចំនួនដែលរៀនមិនចប់មហាវិទ្យាល័យផង ដូចជាលោកBill Gates និងលោក Mark Zuckerberg ជាដើម។ ក្នុងពេលដែលសាលារៀនត្រូវបង់ថ្លៃខ្ពស់ ហើយអ្នកចង់ក្លាយជាសហគ្រិន តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?

2017-02-08 08:30:00

យុទ្ធសាស្រ្ត​ពាណិជ្ជកម្ម​ទាំង៣​ដើម្បី​ពង្រីក​មុខជំនួញ​ថ្មី

មានយុទ្ធសាស្រ្តច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើ​ឱ្យមុខជំនួញជោគជ័យ។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តដែលត្រូវនឹងបែបផែននៃមុខជំនួញទើបអាចជោគជ័យបាន។ ខាងក្រោមនេះជាយុទ្ធសាស្រ្តគោលទាំង៣ដែលក្រុមហ៊ុនជោគជ័យភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់...

2017-02-07 08:28:00

គន្លឹះ​ទាំង៥​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​មុខជំនួញ​ជោគជ័យ

ពេលនិយាយដល់រឿងជោគជ័យ​អ្នកត្រូវគិតដល់សុភាសិតមួយឃ្លាគឺ អាយុកាលមនុស្សមានកំណត់ ប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនៃជីវិតសម្រេចលើមនុស្សម្នាក់ៗ។ ដូច្នេះអ្នកមានបេសកកម្មមួយក្នុងជីវិតនេះ គឺត្រូវរៀនលះបង់ការភ័យខ្លាច និងពង្រីកឱកាសដើម្បីជោគជ័យ...

2017-02-07 08:27:00

ធាតុ​ចាំបាច់​ដែល​គ្រប់​គេហទំព័រ​ពាណិជ្ជកម្ម​ខ្នាតតូច​ទាំងអស់​គួរមាន

មុខជំនួញរបស់អ្នកអាចមានទ្រង់ទ្រាយតូចមែន ប៉ុន្តែគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មលែងជាជម្រើសទៀតហើយ បើទោះជាអ្នកគ្មានបំណងលក់ផលិតផល ឬសេវាកម្មតាមអ៊ីនថឺណិតក៏ដោយ។ ហើយខាងក្រោមនេះជាធាតុចាំបាច់ដែលគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចគួរតែពិចារណាឱ្យមាន...

2017-02-06 08:45:00

ឱកាស​ទីពីរ​មាន​តម្លៃណាស់​ក្នុង​ពាណិជ្ជកម្ម

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Virgin Group ពន្យល់មូលហេតុនៃការផ្តល់ឱកាសជាលើកទីពីរដល់មនុស្សថាមិនត្រឹមតែជា​គោលការណ៍រួមនៃសង្គមប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាគោលការណ៍ក្នុងពាណិជ្ជកម្មដែរ...

2017-02-06 08:43:00

រឿង​៥យ៉ាង​ដែល​មេដឹកនាំ​ជោគជ័យ​មិននិយាយ

បើចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំដែលគេគោរព ត្រូវឈប់និយាយពាក្យទាំងនេះ។ ពាក្យពេចន៍មិនល្អ​ដែលមេដឹកនាំប្រើ បើទោះជាមិនមានបំណងអាក្រក់​ ក៏អាច​មានឥទ្ធិពលលើក្រុមការងារបានដែរ។ បញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថា អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាអ្នកនិយាយពាក្យទាំងនោះផង...

2017-02-04 15:45:00

ទម្លាប់​ល្អ​ដែល​គួរមាន​ក្នុង​ពាណិជ្ជកម្ម

ពាណិជ្ជកម្មដែលជោគជ័យបំផុតក្នុងលោកនេះ​បង្កើតឡើងដោយសហគ្រិនដែល​មានទម្លាប់ល្អដើម្បីធានានូវអាយុកាលយូរអង្វែង និងមានឥទ្ធិពលក្នុងទីផ្សារ។ ការពិតមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានគឺ ឥរិយាបថប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកើតចេញពីទម្លាប់​ប្រចាំថ្ងៃ។ ពិនិត្យមើលទម្លាប់ល្អទាំងនេះនិងរកមើលតើអ្នកមានប៉ុន្មានរួចហើយ និងត្រូវការបង្កើតបន្ថែមប៉ុន្មានទៀតដើម្បីជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម​...

2017-02-04 15:30:00

រឿង​ទាំង១០​ដែល​កំពូល​អ្នកជោគជ័យ​ធ្វើ​នៅ​ចុងសប្តាហ៍

ដើម្បី​ទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយ​អ្នក​ត្រូវ​តែព្យាយាម​។ ហើយ​សំណួរដែលមនុស្ស​គ្រប់គ្នាសួរមិនឈប់នៅពេលសព្វថ្ងៃនេះគឺ តើគេអាច​ធ្វើការបានច្រើនដោយប្រើពេលតិចបានយ៉ាងណា? ដូច្នេះ ក្នុងពេលដែល​មនុស្ស​ភាគច្រើនគិតថាចុងសប្តាហ៍ជាពេលសម្រាក កំពូលមនុស្សជោគជ័យមានគំនិតផ្ទុយ​ពីនេះ។ ខាងក្រោមនេះ​ជា​របៀបដែលកំពូលអ្នកជោគជ័យចំណាយពេលនៅចុងសប្តាហ៍​...

អត្ថបទពេញនិយម