កម្សាន្ត | January 10, 2017

នាង យូរ៉ា របស់ក្រុម Girl’s Day បង្អួតជើងវែងស្រឡូនភ្លឹង នឹងការថតរូបទាក់ទាញ

នាង យូរ៉ា របស់​ក្រុម Girl’s Day ថ្មីៗ​នេះ​បាន​បង្ហោះ​រូប​ថត បង្អួត​រាង និង​ជើង​វែង​ស្រឡូន​ភ្លឹង​ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំទ្រ​មួយ​ចំនួន​ជាប់​ថ្កៀម។

រូប​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​បង្ហោះ​នៅ​លើ Dkpopnews បង្ហាញ​រូប​ដែល​រក​កន្លែង​ទាស់​សឹង​ថា​គ្មាន ស្រប​ពេល​ដែល​នាង​អង្គុយ​បង្អួត​ជើង​នៅ​លើ​កៅអី។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធ្លាប់​សង្ស័យ​ថា នាង យូរ៉ា មិន​សូវ​ជាមាន​សម្រស់​ដូច​តារា​ស្រី​ K-Pop ផ្សេង​ទៀត រូប​ថត​ទាំង​នេះ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ការ​គិត​របស់​អ្នក!

 

 

រូប​ផ្សេង​​ទៀត​របស់ យូរ៉ា

មតិយោបល់