កីឡា |

តើ World Cup មានក្រុមចូលរួមនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដល់ទៅ៤៨ក្រុមជាគំនិតល្អទេ?

FIFA បាន​បោះ​ឆ្នោត​ជា​ឯកច្ឆន្ទ​ដើម្បី​ពង្រីក​​ចំនួន​ក្រុម​ចូល​រួម​ប្រកួត​ World Cup នៅ​វគ្គ​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​ដល់​៤៨​ក្រុម​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៦ ប៉ុន្តែ​តើ​អ្នក​គិត​ថា គំនិត​នៃ​ការ​ពង្រីក​ចំនួន​ក្រុម​នេះ​ល្អ​ទេ?

ចូល​រួម​បញ្ចេញ​យោបល់​ទាំងអស់​គ្នា ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​តាម​ដាន​ការ​ប្រកួត​ ​World Cup!

 

មតិយោបល់