ជីវិត |

អាថ៌កំបាំងសុខភាពពីការជ្រើសរើសខ្នើយគេងដ៏ត្រឹមត្រូវ

ខ្នើយ​រួម​ចំណែក​ចំពោះ​សុខភាព និង​អារម្មណ៍​​ពេល​ក្រោក​ពី​គេង​ស្ទើរ​តែ​ស្មើ​នឹង​ការ​គេង​របស់​អ្នក​ដែរ។

 

 

ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​នៃ​ការ​ថែ​ទាំ​សុខភាព ជា​ពិសេស​សុខភាព​ដំណេក​ក្រុមហ៊ុន​ Latex Pillow បាន​នាំ​ចូល​ខ្នើយ​ធម្មជាតិ​​ជា​​​ច្រើន​ជម្រើស​សម​ស្រប​តាម​ទម្លាប់​នៃ​ការ​គេង​របស់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា។

ខ្នើយ​សុខភាព​ដែល​ផលិត​ពី​កៅស៊ូ​ធម្មជាតិ​​សុទ្ធ​១០០%​កំពុង​មាន​វត្តមាន​លើ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​​នៅ​ពេល​នេះ​មាន​ជម្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១៖ Latex Pillow TBB-01

 

ផលិត​ពី​កៅស៊ូ​ធម្មជាតិ​សុទ្ធ​​១០០% ជួយ​ទ្រ​ផ្នែក​ក និង​ម៉ាស្សា​បាន​ល្អ។ កាត់​បន្ថយ​ភាព​ចុក​រោយ​ល្ហិតល្ហៃ​​ផ្នែកក និង​ស្មា​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។ ផ្ទៃ​ខ្នើយ​ទាប​ល្មម​ ទន់​ល្មើយ​ល្អ សម​ស្រប​នឹង​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​គេង​ខ្នើយ​ទាប​ល្មម ​មិន​ខ្ពស់​ពេក។

 

២៖ Latex Pillow TBB-02

 

ផលិត​ពី​កៅស៊ូ​ធម្មជាតិ​១០០% មាន​គ្រាប់​តូចៗ​ដែល​អាច​ម៉ាស្សា​បាន​ល្អ ជួយ​ទ្រ​ផ្នែក​ក ស្មា និង​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ចុក​រោយ​ល្ហិតល្ហៃ​​​ផ្នែក​ក និង​ស្មា​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។ ផ្ទៃ​ខ្នើយ​ទាប​ល្មម​ ទន់​ល្មើយ​ល្អ កាត់​បន្ថយ​ការ​គេង​​ស្រមុក សម​ស្រប​នឹង​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​គេង​ខ្នើយ​ទាប​ល្មម ​មិន​ខ្ពស់​ពេក។

 

៣៖ Latex Pillow TBB-03

 

ផលិត​ពី​កៅស៊ូធម្មជាតិ​១០០% រចនាបទ​រលក​សង​ខាង ជួយ​ទ្រ​ផ្នែក​ក​បាន​ល្អ កាត់​បន្ថយ​ភាព​ចុករោយ​ល្ហិតល្ហៃ​ផ្នែកក និង​ស្មា​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។

ផ្ទៃ​ខ្នើយ​ទាប​ល្មម​ ទន់​ល្មើយ​ល្អ សម​ស្រប​នឹង​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​គេង​ខ្នើយ​ទាប​ល្មម ​មិន​ខ្ពស់​ពេក។

 

៤៖ Latex Pillow TBB-04

ផលិត​ពី​កៅស៊ូធម្មជាតិ​១០០% រចនាបទ​រលក​សង​ខាង ជួយ​ទ្រ​ផ្នែក​ក​បាន​ល្អ កាត់​បន្ថយ​ភាព​ចុករោយ​ល្ហិតល្ហៃ​ផ្នែកក និង​ស្មា​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។

ផ្ទៃ​ខ្នើយ​ទាប​ល្មម​ ទន់​ល្មើយ​ល្អ សម​ស្រប​នឹង​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​គេង​ខ្នើយ​ទាប​ល្មម ​មិន​ខ្ពស់​ពេក។

 

៥៖ Latex Pillow TBB-05

 

ផលិត​ពី​កៅស៊ូធម្មជាតិ​១០០% រចានា​បទ​កោង​ជួយ​ទ្រ​ផ្នែក​ក​បាន​ល្អ និង​កាត់​បន្ថយ​សម្ពាធ​លើ​ឆ្អឹង​ក និង​​ឆ្អឹង​ខ្នង។ ផ្ទៃ​ខ្នើយ​ទាប​ល្មម​ទន់​ល្មើយ​ស័ក្ដិសម​សម្រាប់​ការ​គេង​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​យន្តហោះ និង​ឡាន។

 

គិត​ដល់​សុខភាព​ដំណេក​ទាក់​ទង​ទិញ​ដុំ និង​រាយ​តាម​រយៈ​ទូរសព្ទ​លេខ៖ 015 33 18 19 ! 

 

អត្ថបទ​ពាណិជ្ជកម្ម- Latex Pillow

មតិយោបល់