គំនិតអាជីវកម្ម | October 12, 2017

ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច ​នៅពេល​ក្រុមការងារ​ សុំ​ធ្វើការ​នៅផ្ទះ?

ការងារនៅក្រៅការិយាល័យ មិនសូវពឹងអាស្រ័យលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវការទុកចិត្តគ្នាខ្លាំង។

 

 

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើន បានបង្ហាញថាការធ្វើការ ពីក្រៅការិយាល័យគឺជាអនាគត នៃពាណិជ្ជកម្ម។ ក្នុងចំណោមនាយកក្រុមហ៊ុន សហគ្រិន និងអ្នកសិក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន៦០០នាក់ ដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទភាពជាអ្នកដឹកនាំ សកលរបស់សាលាពាណិជ្ជក្រុងឡុងដ៍ មាន៣៤%និយាយថា កម្លាំងការងារពេញម៉ោងជាង៥០%  នឹងធ្វើការពីចម្ងាយនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២០។ ចំណែកអ្នកចូលរួម២៥%អះអាងថា បុគ្គលិករបស់គេ៧៥% នឹងលែងធ្វើការក្នុងការិយាល័យ ដូចបច្ចុប្បន្ននេះទៀតហើយ។ ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សកាន់តែច្រើន មើលឃើញទំនោរនៃការងារឆ្ងាយ ពីការិយាល័យថាជាចរន្តវិជ្ជមាន នៅពេលអនាគត?

 

ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ការងារឆ្ងាយពីការិយាល័យ មានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួន ដូចជាកំណើនផលិតភាព និងភាពច្នៃប្រឌិត ហើយបុគ្គលិកកាន់តែមានសុខភាពល្អឡើង ទាំងកាយនិងចិត្ត។ ទោះបីជាមានចរន្តបែបនេះ កាន់តែច្រើនឡើង ក៏ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំ និងជាម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្ម អ្នកមិនអាចសម្រេចចិត្តភ្លាមៗថា ត្រូវតែអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ ធ្វើការពីផ្ទះមក ឬមិនចាំបាច់មកការិយាល័យ តែម្តងនោះទេ។

 

តើអ្នកអាចដឹងដោយរបៀបណាថា ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើការពីចម្ងាយមកបាន? អ្នកអាចដឹងបានតាមរយៈ សញ្ញាមួយចំនួនពីបុគ្គលិក និងស្ថានភាពការងារបច្ចុប្បន្ន។

 

១/ គូប្រជែងរបស់អ្នក បានទទួលយករបៀបធ្វើការ ពីចម្ងាយរួចទៅហើយ

ទោះបីជាការអនុវត្តតាមរបៀប ដែលគូប្រជែងរបស់អ្នក មិនមែនជារឿងល្អ ក៏អ្នកគួរតែពិចារណា លើការចម្លងតាមទម្លាប់ថ្មីនេះដែរ។ មនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិត ចង់បានភាពបត់បែនក្នុងការងារ ហើយគេចង់ធ្វើការពីកន្លែងផ្សេងៗមក។ ភាគច្រើននៃបុគ្គលិកប្រភេទនេះ ចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីចម្ងាយ មកក្រុមហ៊ុន។

 

ប្រសិនបើគូរប្រជែងរបស់អ្នក បានទទួលយកទម្លាប់ធ្វើការថ្មីនេះ ហើយអ្នកមិនទាន់បានចាប់ផ្តើមទេ អ្នកនឹងបាត់បង់បុគ្គលិក ដែលមានទេពកោសល្យល្អ ជាមិនខាន ពីព្រោះគេនឹងចេញទៅ ស្វែងរកកន្លែងធ្វើការណា ដែលមានសេរីភាពច្រើន។

 

២/ បុគ្គលិករបស់អ្នកពេញចិត្តនឹងធ្វើការពីផ្ទះមក

ប្រសិនបើបុគ្គលិករបស់អ្នក ទៅជួបអ្នកដើម្បីសុំឱកាសធ្វើការ ពីចម្ងាយមក ឬមួយប្រសិនបើអ្នកស្តាប់ ឮបំណងរបស់បុគ្គលិក ដែលចង់បានរបៀបបត់បែន ក្នុងពេលវេលាធ្វើការងារ នេះជាសញ្ញាមួយទៀត ដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ប្រហែលជាត្រៀមខ្លួនបត់បែនបានហើយ។ មនុស្សភាគច្រើន មិនបញ្ចេញក្តីបារម្ភ ឬគំនិតដោយគ្មានហេតុផលនោះទេ។

 

គេនិយាយរឿងអ្វីមួយ ពីព្រោះគេចង់បានដំណោះស្រាយ។ នៅក្នុងការសិក្សាអំពីតុល្យភាព ជីវិតនិងការងារ គេឃើញបុគ្គលិក ដែលពេញចិត្តនឹងជីវិតច្រើន គឺជាបុគ្គលិកដែលអាចធ្វើការនៅផ្ទះ ដោយមិនចាំបាច់ទៅការិយាល័យរាល់ថ្ងៃ។ ហេតុដូច្នេះហើយ បើទោះជាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬបុគ្គលិកទាំងអស់បង្ហាញ បំណងរបស់គេ  អ្នកគួរតែពិចារណា ផ្តល់ជម្រើសនោះដែរពួកគេ។

 

៣/ ការងារខ្លះក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកត្រូវគេធ្វើមកពីចម្ងាយហើយ

តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង នៅពេលបុគ្គលិកណាម្នាក់ ដែលបម្រុងនឹងចេញទៅធ្វើបទបង្ហាញ ហើយមិនអាចមកធ្វើការបាន ដោយសារកូនរបស់គេឈឺ? ហើយតើមានរឿងអ្វីកើតឡើង នៅពេលបុគ្គលិក មិនអាចធ្វើរបាយការណ៍ទាន់ពេល? គឺអ្នកព្យាយាមទាក់ទងជាមួយគេ ទៅតាមមធ្យោបាយជាក់ស្តែងមែនទេ?

 

រឿងរ៉ាវបែបនេះតែងតែកើតឡើង នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនម្តងម្កាលមិនខាន គឺមានន័យថាអ្នកទុកចិត្ត និងបណ្តោយឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការនៅផ្ទះ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាព ចាំបាច់ជាក់ស្តែង ហើយក៏ទទួលបានលទ្ធផលមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ ពីការដែលត្រូវមកការិយាល័យ។ បើបុគ្គលិករបស់អ្នកអាចឆ្លើយតបអ៊ីមែល ឬបង្ហើយកិច្ចការទាន់ពេល ហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អ ហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់ តែបង្ហាញវត្តមាននៅក្រុមហ៊ុន គ្រប់ម៉ោងធ្វើការ?

 

៤/ អ្នកយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារពីចម្ងាយ

ការស្រាវជ្រាវរកឃើញថា ការងារធ្វើពីចម្ងាយជួយសន្សំពេលវេលា លុយកាក់ និងធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុនបានច្រើន។ តាមរយៈការជួលកម្លាំងពីខាងក្រៅ ឬជួលឱ្យអ្នកជំនាញក្រៅក្រុមហ៊ុន ធ្វើគម្រោងអ្វីមួយ ឬមួយក៏ស្នើសុំឱ្យបុគ្គលិកណាម្នាក់ របស់អ្នកធ្វើការនៅផ្ទះ ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក នឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើន។

 

តាមពិតទៅគេប៉ាន់ប្រមាណថា ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាត ឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការពីចម្ងាយ មកបានពាក់កណ្តាលនៃពេលវេលា ដែលគេត្រូវមកធ្វើនៅការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុននោះ សន្សំលុយបានរាប់ម៉ឺនក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ ផលចំណេញមួយទៀត គឺឱកាសធ្វើការជាមួយមនុស្ស ដែលពូកែ ដោយមិនចាំបាច់ មានដែនកំណត់ភូមិសាស្រ្ត។

 

ប្រែសម្រួល៖ វេហា

ប្រភព៖ Entrepreneur

មតិយោបល់

អត្ថបទពេញនិយម
"); }); }(jQuery));