កម្សាន្ត |

មើល​យុវតី​កូរ៉េ​បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ទាក់ទាញ​អ្នកទស្សនា​ជាង៣​លាននាក់​នៅលើ​អនឡាញ

យុវតី​​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​មួយ​រូប​បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​នៅ SBS KPOP STAR ទាក់​ទាញ​អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៣​លាន​នាក់​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម។ ចង់​ដឹង​ថា ក្បាច់​រាំ​របស់​នាង​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​យ៉ាង​ណា​ យើង​ទៅ​មើល​វីដេអូ​ទាំង​អស់​គ្នា!

 

 

 

មតិយោបល់