អភិវឌ្ឍចំណេះដឹង | February 23, 2021 | 819

ទម្លាប់​អាក្រក់​ ៧ ដែល​​ត្រូវតែ​ជម្រុះ​ចោល

ពេលនិយាយរឿង​ផលិតភាព​ការងារ កិច្ចការ​កំប៉ិកកំប៉ុក​អាចធ្វើឱ្យមាន​ភាពខុសគ្នាច្រើន​។ ឈប់បំពុល​ខ្លួនឯងតាមរយៈ​ទម្លាប់អាក្រក់​ទាំងនេះ​ អ្នកនឹង​ធ្វើការ​មាន​ប្រសិទ្ធភាពជាងមុន​។ អ្នកគឺជាការរួម​បញ្ចូលគ្នា​នៃទម្លាប់​របស់អ្នក​។ នៅពេលអ្នក​បណ្តោយឱ្យ​ទម្លាប់អាក្រក់​គ្រប់គ្រងខ្លួន​អ្នកបាន វា​នឹងអូសទាញអ្នកឱ្យ​ចេញពីផ្លូវ​ទៅរកជោគជ័យ​។ ការបំបាក់​ទម្លាប់អាក្រក់​តម្រូវឱ្យ​មានវិន័យគ្រប់គ្រង​ខ្លួន។ វិន័យ​គ្រប់គ្រងខ្លួន​ត្រូវតែមានជាចាំបាច់​ដើម្បីបង្កើត​ទម្លាប់ល្អៗ ហើយវា​ក៏ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់​សីលធម៌ការងារ​ដ៏រឹងមាំ និង​ផលិតភាព​ខ្ពស់ដែរ​។ ខាងក្រោមនេះ​ជាទម្លាប់អាក្រក់​ប្រចាំថ្ងៃ​ដែលត្រូវបំបាក់​ចោល៖

 

 

 

១/ ប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ ឬកុំព្យូទ័រនៅពេលគេង

ទម្លាប់​អាក្រក់មួយនេះ​កំពុងតែមានការ​ពេញនិយម​ណាស់ ហើយ​មនុស្ស​ភាគច្រើនមិនដឹងថា​វាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ​ផងដល់ដំណេក​ និងផលិតភាព​ការងាររបស់គេ​។ ជាទូទៅ ​រលកខ្លីនៃពន្លឺពណ៌​ខៀវដែលសាយ​ភាយចេញ​ពីកញ្ចក់​ទូរសព្ទ​ និងកុំព្យូទ័រ​ចាំងមកប៉ះនឹងភ្នែក​របស់អ្នកនៅ​ពេលយប់បង្កការ​រំខានដល់ភាព​ងងុយគេង​ និងគុណភាពនៃ​ដំណេករបស់អ្នក​ ហើយជាលទ្ធផល​ធ្វើអ្នកមាន​អារម្មណ៍មិន​នឹង និងរាយមាយ​នៅពេលធ្វើការ​។

 

២/ លេងអ៊ីនថឺណិតច្រើនពេក

ជាទូទៅមនុស្សយើង​ត្រូវការពេលប្រហែ​ល១៥នាទីនៃ​ការផ្តោតចិត្ត​និងអារម្មណ៍​លើកិច្ចការអ្វីមួយ​។ នៅពេលអ្នក​ផ្តោតចិត្តលើការងារ​បានស៊ុប​ហើយ ផលិតភាព​នៃការងារនឹងកើន​ឡើងយ៉ាងខ្លាំង​។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​បង្ហាញ​ថាមនុស្ស​ដែលធ្វើការ​ដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងមិនមាន​អារម្មណ៍​រាយមាយ ទទួលផលបាន​៥ដងខ្ពស់ជាង​ពេលផ្សេងទៀត​។ ពេលអ្នកងាកចេញ​ពីការងារដោយសារ​តែមានអារម្មណ៍​ចង់មើលព័ត៌មាន​ ឬបណ្តាញសង្គម​ អារម្មណ៍រាយមាយ​ទាំងនេះរំខាន​យ៉ាងខ្លាំង​ដល់លំហូរនៃការងារ​របស់អ្នក​។

 

៣/ មើលទូរសព្ទនៅពេលនិយាយគ្នា

គ្មានអ្វីដែលរំខាន​អារម្មណ៍ដៃគូ​សន្ទនានៅពេល​ភាគីម្ចាងទៀត​យកទូរសព្ទ​មកចុចសារ​ ឬមើលទូរសព្ទ​នោះទេ។ នៅ​ពេលអ្នកជាប់​រវល់សន្ទនា​ជាមួយ​នរណាម្នាក់ ត្រូវផ្តោត​អារម្មណ៍ឱ្យ​បានពេញលេញ​។ ពេលនោះអ្នក​នឹងឃើញ​ថាដំណើរ​នៃការសន្ទនា​គ្នានោះមានភាព​រីករាយ និង​ប្រសិទ្ធភាពកាន់​តែខ្លាំង​ឡើង​។ ហើយការយកចិត្ត​ទុកដាក់ស្តាប់ដៃគូសន្ទនា​ក៏ជាកាយវិការ​សម្តែងការគោរព​និងសុជវធម៌ដែរ​។

 

៤/ គិតដល់មនុស្សដែលមានរឿងអវិជ្ជមាន

គ្រប់ពេលដែលអ្នកដឹងថា​ខ្លួនឯងកំពុងតែគិត​ដល់អ្នករួម​ការងារ ឬ​មនុស្សណាដែល​ធ្វើឱ្យអារម្មណ៍​អ្នកមួរម៉ង​ ត្រូវអនុវត្តការ​ដឹងគុណដល់​មនុស្សផ្សេង​ទៀតក្នុង​ជីវិតរបស់​អ្នកជំនួសវិញ​។ មានមនុស្សច្រើន​នាក់ណាស់​ដែល​សមនឹងទទួលបាន​ការចាប់អារម្មណ៍​ពីអ្នក ជាជាង​គិតដល់មនុស្ស​ដែលពោពេញដោយ​គំនិត និងទង្វើ​អវិជ្ជមាន។

 

៥/ ធ្វើការងារច្រើននៅពេលប្រជុំ

អ្នកមិនគួរ​ផ្តោតអារម្មណ៍​តែពាក់កណ្តាល​លើការងារទេ​ ជាពិសេស​នៅពេលប្រជុំ​។ បើកិច្ចប្រជុំនោះ​មិនសមនឹង​ការយកចិត្តទុក​ដាក់របស់​អ្នកឱ្យ​បានពេញលេញទេ​ អ្នកមិនគួរ​ចូលរួមប្រជុំ​ឡើយ។ ការបំពេញ​កិច្ចការចម្រុះ​នៅពេលកំពុង​តែប្រជុំធ្វើឱ្យអ្នក​ដទៃមើលមក​ប៉ះពាល់អារម្មណ៍​ដោយគេយល់​ថាអ្នកគិតថាខ្លួនឯង​សំខាន់ជាង​អ្នកដទៃ​ទាំងអស់​។

 

៦/ និយាយដើមគេ

អ្នកនិយាយ​ដើមគេទទួលបាន​ការរីករាយពី​ទុកសោករបស់អ្នក​ដទៃ។ បើ​មើលរាក់ៗ​ឃើញថា មនុស្សចូលចិត្ត​និយាយដើម​គេសប្បាយចិត្ត​ណាស់ ប៉ុន្តែ​បើមាន​ទម្លាប់នេះច្រើន​ឡើងៗ អ្នក​នឹងក្លាយ​ទៅជាមនុស្ស​គ្មានបានការ​ ហើយ​ធ្វើឱ្យមនុស្ស​ជុំវិញខ្លួនលែង​ទុកចិត្តបាន​។ នៅលើលោក​នេះមានអ្វីៗ​ជាច្រើនដែល​គួររៀនច្រើន​ជាងការចំណាយ​ពេលនិយាយ​តែពីរឿងមិនល្អ​របស់អ្នក​ដទៃ​។ សុភាសិត​មួយ​ឃ្លាលើកឡើង​ថា មនុស្ស​ដែលមានចិត្ត​កម្រិត​ឧត្តមពិភាក្សា​គ្នារឿង​គំនិត មនុស្សមាន​ចិត្តកម្រិត​មធ្យម​ពិភាក្សា​គ្នារឿង​ព្រឹត្តិការ ហើយ​មនុស្សដែលមានចិត្ត​កម្រិតតូចទាប​ពិភាក្សា​គ្នារឿង​មនុស្ស។

 

៧/ ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកដទៃ

នៅពេលអារម្មណ៍​សប្បាយរីករាយ​និងការមិនពេញចិត្ត​របស់អ្នក​ទទួល​បានតាមរយៈ​ការប្រៀបធៀប​ខ្លួនឯងជាមួយ​នឹងមនុស្សដទៃ​ អ្នកលែង​ជាមនុស្សដែល​គ្រប់គ្រង​លើក្តីសុខ​ផ្ទាល់ទៀតហើយ​។ ពេលអ្នក​មានអារម្មណ៍​ល្អចំពោះកិច្ចការ​ដែលអ្នក​បានធ្វើ​ កុំបណ្តោយ​ឱ្យគំនិត​យោបល់​នរណាម្នាក់​ ឬ​សមិទ្ធផល​មនុស្សដទៃ​ដណ្តើមយកអារម្មណ៍ល្អ​នោះទៅបានឱ្យសោះ​។ បើទោះ​ជាយើងមិនអាច​ទប់ប្រតិកម្មចំពោះ​អ្វីដែលមនុស្ស​ដទៃគិត​ចំពោះអ្នក ក៏អ្ន​ក​មិនត្រូវប្រៀបធៀប​ខ្លួនឯង​ទៅនឹងមនុស្ស​ដទៃទេ​ តែត្រូវទុកដាក់​គំនិតរបស់​អ្នកដទៃ​ឱ្យនៅឆ្ងាយ​ពីខ្លួនអ្នក​។ អ្នកមិនដែល​ល្អ ឬអាក្រក់​ដូចអ្វីដែល​អ្នក​ដទៃនិយាយ​នោះទេ៕

 

 

ប្រែសម្រួល ៖ វេហា

ប្រភព ៖ Entrepreneur

 

 

មតិយោបល់