អភិវឌ្ឍចំណេះដឹង | January 14, 2022 | 90

ប្រទេសថៃជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងកូរ៉ូណា

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Chawetsan Namwat ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺក្នុងគ្រាអាសន្ន បានបង្ហាញថា បញ្ហាប្រឈមនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺការទប់ទល់នឹងក្តីកង្វល់ដែលបណ្តាលមកពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងជំនឿផ្សេងៗ និងការគ្រប់គ្រងបរិមាណវ៉ាក់សាំងឱ្យត្រូវគ្នាជាមួយ នឹងតម្រូវការ ក្នុងរយៈពេលនីមួយៗដែលប្រទេសថៃ បានចរចាជាមួយប្រទេសមួយចំនួន ដើម្បីផ្ទេរវ៉ាក់សាំងរវាងពួកគេនៅពេលចាំបាច់។    

 

រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រទេសថៃបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជិត ១០ លានដូស ពីប្រទេសចំនួន ៨ ផ្សេងៗគ្នា ខណៈកំពុងផ្តល់ជាង ១០៣ លានដូសដល់ពលរដ្ឋ និងជនបរទេសរបស់ខ្លួន ដែលមានពលរដ្ឋជាង ៤៥ លាននាក់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងពេញលេញ ប្រមាណ 64% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ នេះបើយោងតាម MOPH - មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺ។    

 

វ៉ាក់សាំង Covid មានស្ថិតិចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ វា ដោយសារ ជំងឺ នេះ ប៉ះពាល់ ខ្លាំង ដល់ ប្រទេស យើង និង ទូទាំង ពិភពលោក។ វាក៏មានបញ្ហាប្រឈមដ៏លំបាកមួយផងដែរ គឺភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបណ្តាលមកពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយគ្មានការពិតនៅក្នុងវាទាល់តែសោះ - គ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភ និងជំនឿដែលគ្មានតក្កវិជ្ជាបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។ នៅជុំវិញខែកុម្ភៈ ខែមីនា មានព័ត៌មានអំពីប្រតិកម្មអវិជ្ជមានរបស់វ៉ាក់សាំង (តម្រូវការក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំង) បន្ទាប់មកបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 60% ទៅ 50% ។

 

 

 

 

 

 

 

 

មតិយោបល់