អភិវឌ្ឍចំណេះដឹង | January 13, 2022 | 73

គន្លឹះគ្រប់គ្រងពេលវេលាឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

របស់ដែលមានតម្លៃបំផុតមិនមែនជាលុយទេ ប៉ុន្តែជាពេលវេលាដែលមនុស្សម្នាក់ៗមាន។ គោលការណ៍ទូទៅនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺការរៀបចំផែនការ ការកំណត់អាទិភាព និងការអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន។

 

 

 

ជៀសវាងការងារច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយ ហើយត្រូវផ្តោតលើគុណភាពនៃការងារ។ ត្រៀមខ្លួនចាំទទួលនិងដោះស្រាយការរំខានពីខាងក្រៅ ហើយមិនត្រូវធ្វើការទេនៅពេលអ្នកមិនមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង។ ជម្នះជំនឿខ្វះហេតុផលនិងរក្សាចិត្តរបស់អ្នកឱ្យស្រឡះពីភាពស្មុគស្មាញ។ ប្រើប្រាស់កម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីផ្តោតលើបេសកកម្មចំពោះមុខ។ សូមចងចាំទុកថាអ្នកត្រូវមានការផ្តោតចិត្តក្នុងរយៈពេលណាមួយច្បាស់លាស់ដោយគ្មានការរំខានដើម្បីធ្វើកិច្ចការនីមួយរាល់ថ្ងៃ។ រៀននិយាយបដិសេធក្នុងរបៀបគួរសម ប៉ុន្តែត្រូវមានភាពម៉ឹងម៉ាត់និងចេះបែងចែកកិច្ចការខ្លះឱ្យអ្នកដទៃធ្វើ។ 

 

ធ្វើតែកិច្ចការណាដែលអ្នកមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យរួចរាល់បានហើយ។ បើអ្នកមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេ អ្នកនឹងត្រូវខាតពេលវេលាចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។ ការចាប់ផ្តើមម្តងហើយម្តងទៀតនេះមិនត្រឹមតែខាតពេលវលាជាក់ស្តែងទេ គឺខាតបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តថែមទៀត។ 

 

ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមស្ថាប័នការងារផ្សេងជួបរឿងទាំងអស់ស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅពេលត្រូវសម្រេចចិត្ត។ ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកត្រូវធានាឱ្យបានថាអ្នកមានពេលគ្រប់គ្រាន់មុននឹងចាប់ផ្តើមបំពេញកិច្ចការនីមួយៗ ដើម្បីជៀសវាងពីការរំខាន និងជួយសន្សំពេលធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។  

 

ចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវពិចារណាគឺបច្ចេកវិទ្យា។ បើទោះជាបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ឱកាសជាច្រើន ក៏វានាំយកបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនមកជាមួយដែរ។ បិទសំឡេងរំខានទាំងអស់នៅពេលអ្នកផ្តោតធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយ។ ត្រូវយល់និងដើរឱ្យទាន់របត់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រើប្រាស់វាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព គឺមិនត្រូវបណ្តាលឱ្យវារំខានអ្នកវិញទេ។ 

 

មនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅលើភពផែនដីនេះច្រើនតែជាអ្នកក្រក្នុងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួន ចំណែកអ្នកក្របំផុតបែរជាមានពេលវេលាច្រើនបំផុតទៅវិញ។ ពេលវេលាដែលអ្នកមានជាធនធានដែលមិនអាចមានអ្វីមកជំនួសបាន។ អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ធនធាននេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាព។ 

 

ប្រែសម្រួល៖ វេហា

មតិយោបល់