អភិវឌ្ឍចំណេះដឹង | November 25, 2021 | 69

Baan Nokkamin Initiative, Home for homeless Children in Thailand

សុខោទ័យ ប្រទេសថៃ    

 

ផ្ទះ Baan Nokkamin ស្រុក Thung Saliam ខេត្ត Sukhothai ភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃ ទទួលកុមារអនាថា និងអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាបែកបាក់គ្រួសារ។  

វាក៏ស្វែងរកការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់កុមារ និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការថែទាំ និងការប្រឹក្សាដ៏ល្អ បន្ថែមពីលើការដោះស្រាយកង្វល់របស់ពួកគេ រៀបចំផែនការអនាគត និងការសិក្សារបស់ពួកគេ ដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាសមាជិកនៃផ្ទះសំណាក់ ណុកកាមីន ជំនួសឱ្យការទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា ឬកន្លែងថែទាំសង្គម។  

 

 

 

គំនិត​នៃ​ការ​បង្កើត​គេហដ្ឋាន​នេះ​បាន​មក​ពី​បេសកជន​ជនជាតិ​ស្វីស លោក Erwin Groebli ដែល​មិន​អាច​ព្រងើយ​កន្តើយ​ចំពោះ​កុមារ​អនាថា​ដែល​លោក​បាន​ជួប​នៅ Ramkhamhaeng ទីក្រុង​បាងកក។  គាត់បានជួលបន្ទប់ឱ្យពួកគេនៅឆ្នាំ ១៩៨៩ បន្ទាប់មកបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិមករស់នៅជាមួយគ្នា ដើម្បីធ្វើជាកន្លែងបើកដំណើរការគ្រួសារតាមផ្ទះ ណុបកាមីន។    

 

Baan Nokkamin គឺជាអង្គការមួយដែលមានគោលបំណងកសាងគ្រួសារថ្មីសម្រាប់កុមារទាំងនោះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយបញ្ហាគ្រួសាររបស់ពួកគេ។  ពេល​យើង​ទទួល​យក​កូន យើង​ត្រូវ​ពិនិត្យ​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត និង IQ របស់​ពួក​គេ ដើម្បី​យើង​អាច​មើល​ថែ​ពួក​គេ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។  ឥឡូវ​នេះ យើង​កំពុង​មើល​ថែ​កុមារ​នៅ​តាម​ខេត្ត​ជា​ច្រើន​រួម​មាន បាងកក សុខោទ័យ ឈៀងម៉ៃ ឈៀង និង​រ៉ៃ»។

 

 

 

 

 

 

 

មតិយោបល់