អភិវឌ្ឍចំណេះដឹង | April 07, 2021 | 72

វិធីសាស្រ្តបង្រៀនក្រុមការងារអំពីទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្លាប់គ្រប់គ្រងតាមប្រពៃណីបាននាំសហគ្រិនជាច្រើនឱ្យជឿថាទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកនិងសុភមង្គលក្នុងកន្លែងធ្វើការកើតចេញពីបរិស្ថានការងារដែលមិនមានសម្ពាធឬបញ្ហា។ គេជឿទាំងខុសថា បើអ្នកអាចបំពេញស្ថានភាព និងការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិកបាន កម្លាំងចិត្តចង់ធ្វើការងារនឹងកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។  

 

 

គួរឱ្យស្តាយដែលមេដឹកនាំជាច្រើនប្រើប្រាស់គំរូបែបនេះ និងបានវិនិយោគទាំងធនធាននិងពេលវេលាយ៉ាងច្រើន។ ការបំពេញតាមសំណើរគ្រប់យ៉ាងរបស់បុគ្គលិកប្រហែលសមហេតុផលមែនសម្រាប់ការផ្តល់កម្លាំងចិត្ត ប៉ុន្តែការពិតមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះ។ យោងតាមអ្នកជំនាញ ៩០ភាគរយនៃសុភមង្គលយូរអង្វែងរបស់មនុស្សមិនមែនស្ថិតនៅលើកត្តាខាងក្រៅទេ ប៉ុន្តែកើតឡើងនិងស្ថិតនៅយូរអង្វែងតាមរយៈខួរក្បាលដែលស្គាល់ពិភពលោកនេះ។

 

ហេតុដូច្នេះហើយ ការព្យាយាមបំពេញបំណង ឬបង្កើតស្ថានភាពល្អសម្រាប់បុគ្គលិកជាទម្លាប់ខុសទេ។ វាជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលគ្មានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយ ហើយមិនផ្តល់ដំណោះស្រាយបានយូរអង្វែងទេ។ ជារួមគឺបានត្រឹមតែខ្ជះខ្ជាយធនធាននិងពេលវេលាសម្រាប់សហគ្រិនតែប៉ុណ្ណោះ។

 

ដូច្នេះហើយ តើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយក្រុមការងារសម្រេចបានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់? ដំបូងអ្នកត្រូវយល់ថាថាទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនជាលទ្ធផលនៃចរិតលក្ខណៈបុគ្គលផងនិងការបណ្តុះថែមផង។ ដើម្បីបង្កើតកម្លាំងការងារដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងគម្រោងដែលអ្នកដឹកនាំ អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមបំពាក់បំប៉នសមត្ថភាពបុគ្គលិកតាមរយៈបណ្តុំជំនាញទាំងនេះ៖ 

 

១/ ទទួលយកបញ្ហាប្រឈម

ការធ្វើគម្រោង និងកិច្ចការដែលមានបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់ចំពោះបរាជ័យ និងធ្វើឱ្យបុគ្គលិកប្រឹងប្រែងលើសពីកម្រិតធម្មតាៗនឹងជួយពង្រឹងការរៀនសូត្រនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថ្មីៗរបស់គេ។ ដំណើរការនេះបង្ខំបុគ្គលម្នាក់ៗឱ្យឆាប់ដឹងថាមធ្យោបាយណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាព។ ចេញពីចំណុចនេះ គេអាចបត់បែននិងសម្របសម្រួលឆ្ពោះទៅមុខបាន។ 

 

២/ រៀនទទួលខុសត្រូវ

ការមានទំនួលខុសត្រូវជាប្រចាំទោះជាកិច្ចការតូចឬធំយ៉ាងណាក៏ជួយបង្កើតផ្នត់គំនិតនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងចិត្តបានដែរ។ បើអនុវត្តបានញឹកញាប់ គំនិតថាដែលលទ្ធផលនៃការងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ៗកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងពង្រឹងឱ្យទៅជាទំនុកចិត្តពិតប្រាកដ។

 

៣/ ទទួលយកយោបល់រិះគន់ជាប្រចាំ

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងការទទួលយកយោបល់រិះគន់ដើម្បីកែលម្អជាប្រចាំពីប្រភេទផ្សេងៗដែលអាចទុកចិត្តបាននឹងជួយបុគ្គលិកឱ្យយល់របៀបដែលឥរិយាបថនិងជម្រើសរបស់គេចូលរួមវិភាគទានក្នុងលទ្ធផលការងារ។ ទោះជាយ៉ាងណា យោបល់រិះគន់ត្រូវតែមានភាពមឺងមាត់ និងស្មោះត្រង់ ហើយត្រូវធ្វើឡើងទៀងទាត់ទើបមានប្រសិទ្ធភាព។ 

 

៤/ ពិចារណាអំពីខ្លួនឯង

ការពិចារណាអំពីខ្លួនឯងទៀងទាត់ជាដំណើរនាំទៅរកការស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់និងរីកចម្រើន។ ការផ្តោតលើការពិចារណាអំពីខ្លួនឯងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលចង់ឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងជីវិត ហើយគេអាចដកស្រង់មេរៀនដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់អនាគតបានថែមទៀត។ វិធីសាស្រ្តពេញនិយមក្នុងការពិចារណាអំពីខ្លួនឯងគឺសមាធិនិងការកត់ត្រាកំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួន។ 

 

ប្រែសម្រួល៖ វេហា

មតិយោបល់