ជីវិត&អាជីវកម្ម | April 22, 2020 | 398

កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ថ្មី ហើយក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយដែរ

កាលពីម៉ោង ៧ : ​០០ ព្រឹក  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ​COVID-19 ថ្មី​ទេ ក្នុងពេលដែលមិនមានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកជាសះស្បើយ១១០នាក់ដដែល។

 បើតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

មតិយោបល់