ជីវិត&អាជីវកម្ម | April 15, 2020 | 445

អបអរសាទរ កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ថ្មី ទេ និងមានអ្នកជាសះស្បើយរហូតដល់០៥នាក់

កាលពីម៉ោង ៧ : ​០០ ព្រឹក  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 ថ្មី​ទេ ក្នុងពេលដែលអ្នកជំងឺជាសះស្បើយរហូតដល់០៥នាក់ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងដល់៩៦នាក់។

បើតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

មតិយោបល់