កម្សាន្ត | April 04, 2020 | 170

អបអរសាទរកម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ទេ និងជាសះស្បើយ១៥ នាក់

កាលពីម៉ោង ៧ : ​០០ ព្រឹក  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 ថ្មីទេក្នុងពេលដែលមានអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយរហូតដល់១៥នាក់ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងដល់៤៩នាក់។

បើតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

មតិយោបល់