កម្សាន្ត | April 03, 2020 | 261

កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ០៤នាក់ និងជាសះស្បើយ០១ នាក់

កាលពីម៉ោង ៧ : ​០០ ព្រឹក  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 ថ្មី ០៤នាក់ ក្នុងពេលដែលមានអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយ ០១នាក់ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងដល់៣៥នាក់។

បើតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

មតិយោបល់