កម្សាន្ត | April 02, 2020 | 186

ថ្ងៃទី០២ ខែមេសាឆ្នាំ២០២០ មានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ០១នាក់ និងជាសះស្បើយ០៩ នាក់

កាលពីម៉ោង ៧ : ​០០ ព្រឹក  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 ថ្មី ០១នាក់ ក្នុងពេលដែលថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវិដ -១៩ ហើយកាលព្យាបាលអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយ ០៩នាក់ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងដល់៣៤នាក់។

 

បើតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

មតិយោបល់