កម្សាន្ត | April 01, 2020 | 148

ដើមខែមេសា ថ្ងៃទី០១ មិនមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ទេ និងជាសះស្បើយកើនឡើងដល់ ២៥ នាក់

កាលពីម៉ោង ៧ : ​០០ ព្រឹក  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមិនមានអ្នកជំងឺCOVID-19 ថ្មី កើនឡើងទេ ក្នុងពេលដែលថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា  កាលព្យាបាលអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយ សរុបឡើង២៥នាក់ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០។

បើតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល៖

 
 

មតិយោបល់