បច្ចេកវិទ្យា | December 06, 2019 | 302

វេបសាយអាកាសចរណ៍អាមេរិកមានបញ្ហាដោយសារតែបង្កមកពីបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុន Google

 

មានWebsites របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាមេរិកធំៗចំនួន៣ត្រូវបានទម្លាក់ចុះ ដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសជាមួយនឹងទិន្នន័យជើងហោះហើរ ដែលគេប្រើប្រាស់វាចេញពីក្រុមហ៊ុន Google Alphabet Inc។ នៅក្នុងចំណោមវិបសាយទំាងអស់នោះមានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Group Inc, Delta Air Lines Inc និងអាកាសចរណ៍ United Airlines Holdings Inc សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថា ទិន្នន័យជើងហោះហើររបស់ខ្លួនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា៩០នាទី ទំរំាដោះស្រាយហើយ។

 

 

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ថាប័នអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលរបស់អាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថា បញ្ហានេះមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរប្រតិបត្តិការជើងហោះហើរនោះទេ៕

 

 

ប្រែសម្រួល៖ ចន្ទិមា

ប្រភព៖ Reuters

 

មតិយោបល់